Min tilgang

Krop og sind er i konstant samspil og afhængige af hinandens tilstand. Gennem 17 års erfaring med udviklingsrettet arbejde, både i privat regi og på beskæftigelsesområdet, står det klart for mig, at den største udvikling finder sted, hvor det enkelte menneske bliver i stand til at bruge både kroppens og sindets ressourcer.

Kombinationen af yoga, mindfulness og samtale giver især god mening ved tilstande, der i lige høj grad involverer og påvirker krop og sind, såsom angst, stress og kroniske smerter. Ved ubehagelige fornemmelser, smerte eller uro i kroppen, påvirkes vores sindstilstand, ligesom som vores humør og vores almindelige velbefindende påvirker vores krop. Da vi naturligt tilstræber behagelige oplevelser, kan vi komme til at ignorere eller forsøge at undertrykke ubehagelige fornemmelser og signaler fra kroppen. Vi risikerer dermed at lukke af for kontakten til vores krop og gå glip af at leve i overensstemmelse med os selv, vores behov og vores virkelighed. Det terapeutiske arbejde med krop, sind, åndedræt og opmærksomhed kan føre til en højere grad af frihed og tilfredshed med de livsomstændigheder der er vores.